การประเมินกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านจาก สพฐ.

โพสต์27 ส.ค. 2556 08:26โดยอุทัย ชัยพิพัฒน์
วันที่ 30 สิงหาคม 2556 โรงเรียนได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า ทางโรงเรียนบ้านหนองหว้าได้ผ่านการคัดเลือกให้ผ่านการประเมินกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านในเบื้องต้น ทางคณะกรรมการจะมาประเมินตามสภาพจริงเพื่อเป็นการตัดสินต่อไป  ทางโรงเรียนรู้สึกยินดียิ่งที่จะได้ต้อนรับคณะกรรมการในระดับ สพฐ.ในครั้งนี้
Comments