ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว อำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ  โทรศัพท์  044870355