การเปิดภาคเรียน กำหนดเปิดภาคเรียนวันที่ 16 พ.ค.55

โพสต์8 พ.ค. 2555 21:05โดยอุทัย ชัยพิพัฒน์
โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ วันที่ ๑๔ พ.ค. ๕๕  การเตรียมต้นกล้า ในวันที่ ๑๒-๑๔ พ.ค.๕๕
Comments