การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โพสต์8 พ.ค. 2556 22:54โดยอุทัย ชัยพิพัฒน์
โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว ได้กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 14 พ.ค. 2556 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและจักทำโครงการต้นกล้าพัฒนาการเรียนการสอน
Comments