การประเมินกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านจาก สพฐ.

วันที่โพสต์: 27 ส.ค. 2013, 15:26:30

วันที่ 30 สิงหาคม 2556 โรงเรียนได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า ทางโรงเรียนบ้านหนองหว้าได้ผ่านการคัดเลือกให้ผ่านการประเมินกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านในเบื้องต้น ทางคณะกรรมการจะมาประเมินตามสภาพจริงเพื่อเป็นการตัดสินต่อไป ทางโรงเรียนรู้สึกยินดียิ่งที่จะได้ต้อนรับคณะกรรมการในระดับ สพฐ.ในครั้งนี้