กิจกรรมทัศนศึกษา ช่วงชั้นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันที่โพสต์: 23 เม.ย. 2014, 6:35:50

โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว นำนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ทัศนศึกษาศาลเจ้าพ่อพระยาแลและสวนสัตว์สตาร์ไทเกอร์