รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย 2559

วันที่โพสต์: 1 ก.ค. 2016, 7:53:04

โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว จัดกิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559