ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว อำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044870355