การเปิดภาคเรียน กำหนดเปิดภาคเรียนวันที่ 16 พ.ค.55

วันที่โพสต์: 9 พ.ค. 2012, 4:05:12

โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ วันที่ ๑๔ พ.ค. ๕๕ การเตรียมต้นกล้า ในวันที่ ๑๒-๑๔ พ.ค.๕๕