การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

วันที่โพสต์: 9 พ.ค. 2013, 5:54:40

โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว ได้กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 14 พ.ค. 2556 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและจักทำโครงการต้นกล้าพัฒนาการเรียนการสอน